Menu Zamknij

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła projekt ustawy budżetowej

15 stycznia 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W porządku posiedzenia znalazły się szczególnie istotne dla służb mundurowych sprawy dotyczące budżetu na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i dofinansowanie Programu Modernizacji Służb Mundurowych. W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Poszczególne działy budżetu przedstawił i omówił Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń. Po wystąpieniu dyr. Budzenia posłowie zadawali pytania, wśród których warte odnotowania było wystąpienie wiceprzewodniczącego Komisji posła Jerzego Polaczka, który upomniał się między innymi o nakłady na budowę Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i modernizację Szkoły Policji w Katowicach

Odnotowaliśmy również wystąpienie wiceprzewodniczącego Komisji posła Edwarda Siarki (posła sprawozdawcy), który powiedział między innymi – to co było zawarte w porozumieniu i dotyczy przeciętnego funkcjonariusza Kowalskiego – to wszystko zostało w budżecie uwzględnione i funkcjonariusze to otrzymają.

Przypominamy w tym miejscu o obiecanym przez premiera i uchwalonym już przez Sejm RP dofinansowaniu Funduszu Wsparcia Policji, który ma zostać zwiększony do 1 mld złotych. Dodatkowe pieniądze znajdą się w tegorocznym budżecie.

Po dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji poseł Wiesław Szczepański:– Po analizie otrzymanych dokumentów i przeprowadzonej dyskusji Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych pozytywnie opiniuje projekt ustawy budżetowej na rok 2020 i upoważnia posła Edwarda Siarkę do jego przedstawienia na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych – Opinia została przyjęta w głosowaniu (16 głosów – za, 1 głos – przeciw i 3 głosy wstrzymujące się).

Komisja przyjęła projekt ustawy budżetowej.

 

źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/komisja-administracji-i-spraw-wewnetrznych-przyjela-projekt-ustawy-budzetowej/

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *