Menu Zamknij

Spotkanie ze związkami zawodowymi służb mundurowych MSWiA – 17.12.2019′ – Komunikat wspólny

We wtorek (17 grudnia br.) w MSWiA odbyło się spotkanie ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Stronę społeczną reprezentowali: Sławomir Koniuszy, NSZZ Policjantów, Krzysztof Oleksak, przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Krzysztof Hetman, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, Marcin Kolasa, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Ze strony MSWiA w spotkaniu wziął udział Edward Zaremba, pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. związków zawodowych.

Jednym z głównych tematów rozmowy były styczniowe podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Projekty rozporządzeń MSWiA wprowadzających indywidualne podwyżki uposażeń funkcjonariuszy formacji resortu, wynikające z podpisanego 8 listopada 2018 r. porozumienia pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz stroną społeczną, opracowane zostaną po uzgodnieniu ich kształtu ze stroną związkową.

Podczas spotkania szef MSWiA poinformował również o planowanej wysokości dodatkowych świadczeń pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Byłoby to rozwiązanie motywujące w postaci dodatków. Zgodnie ze wstępnymi propozycjami resortu – po 25 latach służby świadczenie motywacyjne wynosiłoby miesięcznie 1,5 tys. zł, a po 28 latach i 6 miesiącach służby wynosiłoby miesięcznie 2,5 tys. zł.

Na wtorkowym spotkaniu po raz kolejny rozmawiano o podniesieniu norm wyżywienia oraz związanych z nimi równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie. Zaplanowano podniesienie równoważnika pieniężnego przysługującego w zmian za wyżywienie w naturze do następujących kwot: za normę wyżywienie szkolną – 18 zł, lotniczą – 22 zł, uzupełniającą – 7 zł. W odniesieniu do policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w okresie od 1 listopada do 31 marca pełnią służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przewidziano podwyższenie normy wyżywienia przysługującej w naturze oraz równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze do 12 zł. W tym zakresie trwają już prace w resorcie. Zakłada się, że projektowane regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Minister Mariusz Kamiński zapowiedział również, że w pierwszym kwartale 2020 r. powstanie zespół do spraw opracowania nowego programu rozwoju służb MSWiA na lata 2021-2024. Będzie to podobne rozwiązanie do realizowanego obecnie Programu Modernizacji i pozwoli finansować dalszy rozwój instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.

Na spotkaniu rozmawiano też o artykule 15a ustawy emerytalnej. MSWiA przygotuje warianty rozwiązania tej kwestii wraz z wyliczeniami finansowymi. Następnie propozycje te zostaną przedstawione do analizy stronie społecznej.

Szef MSWiA przypomniał, że resort pracuje nad wprowadzeniem zmian związanych z ochroną prawną funkcjonariuszy. Chodzi między innymi o podniesienie kar za czynną napaść, naruszenie nietykalności lub znieważanie funkcjonariusza.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, który powstał po 6 listopada 2018 r., czyli po dacie ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r., zostanie wypłacony w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.

 

źródło:http://nszzp.pl/wiadomosci-fzssm/spotkanie-ze-zwiazkami-zawodowymi-sluzb-mundurowych-mswia-17-12-2019/

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *