Menu Zamknij

Komunikat Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów z 1 sierpnia 2018 r.

K O M U N I K A T
Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów z 1 sierpnia 2018 r.

 

Komitet Protestacyjny NSZZ Policjantów zawiadamia, że 10 sierpnia br. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów, na którym zostaną podsumowane dotychczasowe efekty Ogólnokrajowej Akcji Protestacyjnej Związku.

Komitet Protestacyjny oceni aktualny stan rozmów przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze stroną rządową, w zakresie realizacji żądań Federacji sformułowanych w piśmie z dnia 12 marca 2018 roku.

Komitet podejmie także decyzje o wszczęciu kolejnych ogólnokrajowych działań protestacyjnych oraz rodzaju środków protestu, jakie zostaną zastosowane.

W tym samym dniu odbędzie się posiedzenie Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP, SPPP oraz SPAP, który przedstawi Komitetowi stanowisko dotyczące m. in. działań poddziałów zwartych Policji pod Parlamentem i Pałacem Prezydenckim, w trakcie których funkcjonariusze poddani zostali ogromnej presji oraz atakom medialnym ze strony różnych ugrupowań politycznych i innych organizacji.

W imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego chcemy serdecznie podziękować wszystkim policjantkom i policjantom za czynne włączenie się w nasz protest. Ogromny odzew i szerokie poparcie protestu w środowisku wszystkich służb mundurowych oraz organizacji związkowych zrzeszających pracowników cywilnych unaocznił stronie rządowej i służbowej jedność naszych szeregów, zdeterminowanych w walce o godne warunki służby. Warto podkreślić także nienotowane od dawna poparcie protestu w odbiorze społecznym.

Dziękujemy także za wszystkie uwagi i propozycje dotyczące naszych dalszych działań oraz inne przedsięwzięcia lokalne wspierające naszą Akcję.

Przypominamy też, że najważniejszym przesłaniem Apelu Komitetu Protestacyjnego jest pełna apolityczność naszego protestu, którego podłożem są wyłącznie problemy bytowe funkcjonariuszy.

Nie zapominajmy, że wszelkie działania prowadzone w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej muszą być zgodne z prawem.

                                                        W JEDNOŚCI SIŁA ! TRZYMAMY LINIĘ I KONTYNUUJEMY !

 

Przewodniczący

ZG NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski
wz.
Wiceprzewodniczący ZG NSZZ P
/-/ Andrzej Szary

Załącznik: akcja plakat

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *