Menu Zamknij

Zmiany w Funduszu Prewencyjnym w ramach programu ubezpieczeniowego „POLICJA 2015”

Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. zachodniopomorskiego informuje, iż w grudniu 2016 roku rozpoczęła pracę Komisja Funduszu Prewencyjnego PZU „POLICJA 2015”. 

Paragraf 6 regulaminu funduszu stanowi, iż: „osobami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu są policjanci i pracownicy Policji objęci ubezpieczeniem w ramach umów określonych w programie „Policja 2015″ przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz ubezpieczeni członkowie ich rodzin”.

Paragraf 11 stanowi, iż do wniosku należy dołączyć: ” uwierzytelnione kopie dokumentów świadczących o sytuacji osoby uprawnionej do pomocy w szczególności karty informacyjne leczenia, orzeczenia komisji lekarskich, zaświadczenia lekarskie, skierowania na badania specjalistyczne”.

Ponadto informujemy, iż wszelkie koszty będą rozliczane jedynie na podstawie faktur ( nie paragonów ).

W związku z powyższym przy sporządzaniu wniosków o udzielenie pomocy proszę o zastosowanie się do powyższym wskazówek. Usprawni to pracę komisji a co za tym idzie skróci czas rozpatrzenia wniosku i udzielenie niezbędnej pomocy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wszelkich informacji udzielą Marian Boguszyński tel. 665-952-814 i Bożena Cichorska tel. 601-707-856

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *