Menu Zamknij

Wojewódzkie obchody 25-lecia NSZZ P woj. zachodniopomorskiego

W dniu 17.09.2015 roku w POWS ,,KROKUS” w Unieściu odbyły się wojewódzkie obchody XXV – lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

W uroczystości uczestniczyło blisko 200 osób. Gospodarzem uroczystości był Zarząd Wojewódzki NSZZ P z przedstawicielami wszystkich Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego. Ponadto w uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Grzegorz Nems z Wiceprzewodniczącymi kol. Józefem Partyką, Krzysztofem Wierzbickim, Tomaszem Krzemińskim i Jerzym Kaniewskim, posłowie na Sejm RP Leszek Miller, Stanisław Wziątek, Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jarosław Sawicki, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka i mgr. Marek Jasztal, delegacje Zarządów Wojewódzkich NSZZ Policjantów woj. pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, kieleckiego i katowickiego, przedstawiciele Związków Zawodowych Pracowników Policji z przewodniczącą Bożeną Cichorską, przedstawiciele Służby Więziennej oraz innych organizacji samorządowych i związkowych woj. zachodniopomorskiego.

Za wybitne zasługi na niwie działalności związkowej Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Uchwałą Nr 10/VI/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku nadało medal XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów dla 360 członków NSZZP woj. zachodniopomorskiego, których to część została wręczona w trakcie uroczystych obchodów 25 lecia. W trakcie gali wręczono również Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu nadał Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego został odznaczony Przewodniczący ZW NSZZ P woj. zachodniopomorskiego kol. Marian Boguszyński, natomiast Srebrnymi Odznakami Honorowymi Gryfa Zachodniopomorskiego kol. Jacek Wieczorek i kol. Marek Zegadłowicz, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P.

{joomplucat:85 limit=400|columns=4}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *