Menu Zamknij

Zarządzenie ws. organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek orgazniacyjnych Policji

W załączeniu przesyłam Panu Przewodniczącemu zmodyfikowany i uzgodniony legislacyjnie projekt zarządzenia Komendanta Głównego Policji zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, z uprzejmą prośbą o opinię..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *