Menu Zamknij

Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

Teresa Piotrowska, szefowa MSW podjęła decyzję o powołaniu Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. Projekt zarządzenia w tej sprawie jest konsultowany min. z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Głównym zadaniem Forum będzie prowadzenie konsultacji społecznych i stałego dialogu z partnerami społecznymi. Forum będzie m.in. rozwiązywało społeczne kwestie dotyczące służb mundurowych i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych. Podejmowane będą dyskusje na temat rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie formacji nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Analizowane także będą aspekty społeczne i ekonomiczne pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb.

W skład Forum wejdą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz strony związkowej.

Pierwsze posiedzenie planowane jest w maju 2015 r.

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13170,Forum-Dialogu-Spolecznego.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *