Menu Zamknij

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Przewodniczący
z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie informuję, że treść Pana pisma poddano analizie z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich i ustawowych kompetencji Rzecznika. Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości, wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *