Menu Zamknij

Projekt rozporządzenia umundurowanie policjantów i równoważnik za mundurowanie

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 38 i 85) w załączeniu przesyłam:
1) projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie umundurowania policjantów..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *