Menu Zamknij

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Analiza przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służby wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *