Menu Zamknij

VI Wojewódzka Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ P woj. zachodniopomorskiego

W dniu 12.12.2014 roku w Unieściu odbyła się VI wojewódzka Konferencja Delegatów NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego. Konferencje otworzył Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów kol. Marian Boguszyński, który przywitał wszystkich delegatów. Po wydaniu mandatów delegatom, Wiceprzewodniczący WKR kol. Robert Zima odczytał protokół Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej stwierdzając kworum.

Delegaci bez uwag przyjęli porządek obrad oraz regulamin Konferencji . Zgodnie z Regulaminem jednogłośnie, jako Przewodniczącego Konferencji został wybrany Kolega Marian Boguszyński . Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Kol. Agnieszkę Strzemecką ,kol. Wiktora Dubowskiego oraz kol. Roberta Faryniarza.Po wyborach organów Konferencji, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego Kol. Marian Boguszyński odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego. Następnie sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiceprzewodniczący kol. Robert Sekret. W dalszym trakcie Konferencje przybyli goście w osobach Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Krzysztof Wierzbicki, delegacje Zarządów Wojewódzkich NSZZ Policjantów woj. podlaskiego oraz pomorskiego .W trakcie wystąpienia Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki podziękował delegatom za olbrzymi wkład na rzecz zachodniopomorskich policjantów oraz omówił zadania jakie stoją prze garnizonem zachodniopomorskim w roku 2015. Następnie zabrał głos Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Krzysztof Wierzbicki, który omówił priorytety działania Zarządu Głównego NSZZ P do końca 2014 roku.

Na zakończenie Konferencji Przewodniczący ZW NSZZ P kol. Marian Boguszyński podziękował wszystkim delegatom za dotychczasową prace na rzecz członków związku z garnizonu zachodniopomorskiego.

{joomplucat:76 limit=400|columns=4}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *