Menu Zamknij

Projekt rozporządzenia MSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia

W załączeniu przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w spraawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykrraczających poza obowiązki służbowe, z prośbą o przedstawienie opinii w trybie art. 19 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 167) w terminie 21 dni tj. do dnia 28 listopada 2014r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *