Menu Zamknij

Konsultacje – Projekt rozp. MSW w/ s siedzib i właściwości terytorialnej komisji lekarskich podległych MSW

W załączeniu przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie siedzib i właściwości terytorialnej komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, z uprzejmą prośbą o przedstawienie opinii w trybie art. 19 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 167) w terminie 21 dni tj. do dnia 27 listopada 2014r. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *