Menu Zamknij

Projekt ustawy o komisjach lekarskich trafi ponownie do Komisji Spraw Wewnętrznych

W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania w Sejmie, projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych trafi ponownie do Komisji Spraw Wewnętrznych.

Jednym z punktów 77. posiedzenia Sejmu było wczoraj drugie czytanie rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Projekt wprowadza jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. Przepisy regulujące funkcjonowanie komisji lekarskich podległych szefowi MSW zyskają rangę ustawową. Dotychczas kwestie te były zapisane w rozporządzeniach. Zgodnie z projektem, obecny system orzecznictwa obejmujący: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie i Centralną Komisję Lekarską (CKL) zastąpi system dwuinstancyjny złożony z rejonowych komisji lekarskich i CKL. W miejsce obecnego zatwierdzania orzeczeń komisji wojewódzkiej przez komisję okręgową wprowadzony zostanie tryb skargowy. Ponadto projekt ujednolica kategorie zdolności kandydatów do służby i funkcjonariuszy. W przypadku funkcjonariuszy wprowadza kategorie: A – „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Natomiast w odniesieniu do kandydatów projekt przewiduje kategorie: Z – „zdolny”, N – „niezdolny”. Nad projektem pracowali posłowie zasiadający w Komisji Spraw Wewnętrznych. Sprawozdanie z tych prac przedstawił poseł Tomasz Szymański. W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania, projekt trafi ponownie do Komisji Spraw Wewnętrznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *