Menu Zamknij

Kobiety w służbach mundurowych

W związku z powołaniem zespołu opiniodawczo-doradczego „Kobiety w Służbach Mundurowych” przy Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocniku Rządu do spraw Równego Traktowania, dr Agnieszce Kozłowskiej – Rajewicz podjąłem decyzję o powołaniu Zespołu ds. strategii równych szans..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *