Menu Zamknij

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

W dniach 26 czerwca 2014 r. w Szczecinie obradował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj.zachodniopomorskiego. Do udziału w posiedzeniu zaproszono I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka oraz przedstawiciela TU i R ALLIANZ . Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego rozpoczął Przewodniczący kol. Marian Boguszyński witając wszystkich jego uczestników oraz przedstawił program posiedzenia ZW NSZZ P . W dalszej części posiedzenia przewodniczący ZW NSZZ P przedstawił informację z prac Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz priorytety działań Zarządu Głównego na 2014 rok.

Tematyką podejmowaną w trakcie posiedzenia było szereg bardzo ważnych dla środowiska policyjnego kwestii m. innymi dotyczących podziału środków z wakatów, dodatków stażowych, zmian zapisów art. 115 a Ustawy o Policji, 15 a ustawy emerytalnej czy też podnoszeniu dodatków służbowych . Przybyły na spotkanie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w szczecinie insp. Jan Pytka merytorycznie odpowiedział na zadawanych przez związkowców pytania między innymi Ustawę L-4 oraz zmiany zasad naliczania dodatków stażowego. Na zakończenie pan komendant poinformował że wszelkie uwagi przekazane i spostrzeżenia odnośnie problemów w zachodniopomorskim garnizonie zostaną zbadane.

Przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz przedstawił nowe warunki ubezpieczenia na życie, które zawierają szereg nowych świadczeń przy jednoczesnym rozszerzeniu wariantów ubezpieczenia z trzech do sześciu. Wartym, podkreślenia jest też fakt, iż w polisie odpowiedzialności majątkowej (tzw. OC), zostanie rozszerzona odpowiedzialność Allianz do szkód w mieniu nieruchomym przy zachowaniu niezmienionej składki. Po wyczerpaniu, bogatego w treści, porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

{joomplucat:63 limit=400|columns=4}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *