Menu Zamknij

Kiedy przepisy wykonawcze do ustawy o L-4

1 czerwca wejdzie w życie ustawa o L4 mundurowych, która zakłada obniżenie do 80 % uposażenia funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, a uzyskane z tego tytułu oszczędności przeznacza na nagrody dla zastępujących nieobecnych żołnierzy czy funkcjonariuszy.

Czy wszystkie służby zdążą przygotować na czas przepisy wykonawcze?

W myśl ustawy środki finansowe pozyskane z ograniczenia uposażeń będą w całości przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy. Szczegóły mają być określone w przepisach wykonawczych.

(…) Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiadane zmiany w nowelizacji ustawy z 23 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym ( Dz. U z 2011 r., nr 9, poz. 46) wysłało do uzgodnień międzyresortowych ponad miesiąc temu. W przypadku żołnierzy ustalono, że nagrody uznaniowe z tytułu zastępstwa będą wypłacane z funduszu tworzonego w jednostce wojskowej. W przypadku osób przebywających na zasiłku chorobowym, to uzyskane z tego tytułu zmniejszenie uposażeń ( ze 100 do 80 proc.) pozostanie w dyspozycji dowódców jednostek wojskowych. To on będzie decydował o przyznaniu żołnierzowi nagrody uznaniowej z tytułu zastępstwa i określał jej wysokość na wniosek bezpośredniego przełożonego żołnierza (…)

(…) W przypadku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to na stronie BIP nie znalazłem projektu zmian przepisów, regulujących kwestie przyznawania nagród funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Biura Ochrony Rządu. Podobnie z Ministerstwem Sprawiedliwości (w przypadku funkcjonariuszy Służby Więziennej) czy Kancelarii Rady Ministrów (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego). (…)

Cały tekst…
http://www.portal-mundurowy.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *