Menu Zamknij

Projekt do zaopinowania

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji pomocy prawnej i informacji prawnej (tekst jednolity ogłoszony w Dz. urz. KGP z dnia 2013r. poz. 22) w załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *