Menu Zamknij

Uchwały z dnia 16 września 2009 r.

U C H W A Ł A Nr 22/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić Decyzję 2/09 Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego z dnia 12.08.2009 r. w sprawie renowacji sztandaru ZW NSZZ Policjantów.

U C H W A Ł A Nr 23/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić Decyzję 3/09 Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego z dnia 12.08.2009 r. w sprawie upoważnienia kol. Mariana Boguszyńskiego do podpisania umowy darowizny z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. przekazania przez ww. Agencję komputerów oraz wyrażeniu zgody na przekazanie tych komputerów na jednostki terenowe woj. zachodniopomorskiego.

U C H W A Ł A Nr 24/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić opinie wystawione przez biuro Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie ze służby sierż. Krystiana Biernackiego z KMP Szczecin i st.post. Marcina Błaszczyka z KPP Myślibórz.

U C H W A Ł A Nr 25/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić Regulamin Pracy ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

U C H W A Ł A Nr 26/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić protokół Komisji Wczasów Socjalnych z dnia 24.08.2009 r. przyznającego wczasy socjalne w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Krokus” w Unieściu, w terminie 05-11.09.2009 r., kol. Rafałowi Walkowiakowi z KPP Drawsko Pomorskie. 

U C H W A Ł A Nr 27/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia przeprowadzić zebranie sprawozdawczo-wyborcze w KPP Myślibórz z inicjatywy Biura ZW NSZZ Policjantów w przypadku wiarygodnego potwierdzenia, że poprzednio przeprowadzone zebranie ma błędy formalne.

U C H W A Ł A Nr 28/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia upoważnić Biuro ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego do wypracowania treści i podpisania porozumienia z Agencją Allianz w sprawie utworzenia Funduszu Pomocowego dla ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

U C H W A Ł A Nr 29/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia upoważnić Biuro ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego do wznowienia współpracy z SKOK Wybrzeże.

U C H W A Ł A Nr 30/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić decyzję Biura ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w sprawie wyznaczenia Andrzeja Czupryniaka do reprezentowania Związku w Komisji odwoławczej dot. sierż. Marka Warakomskiego z KPP Myślibórz.

U C H W A Ł A Nr 31/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zgłosić drużynę reprezentującą Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w Halowych Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej, które odbędą się 03-05.12.2009 r. w Mielnie.
Do ustalenia składu i kierowania drużyną upoważnia Andrzeja Czupryniaka.

U C H W A Ł A Nr 32/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zgłosić drużynę reprezentującą Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w mistrzostwach policjantów woj. zachodniopomorskiego w piłce siatkowej. 
Do ustalenia składu i kierowania drużyną upoważnia Andrzeja Czupryniaka.

U C H W A Ł A Nr 33/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zgłosić drużynę reprezentującą Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w mistrzostwach policjantów woj. zachodniopomorskiego w koszykówce. 
Do ustalenia składu i kierowania drużyną upoważnia Andrzeja Czupryniaka.

U C H W A Ł A Nr 34/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zgłosić drużynę reprezentującą Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w halowym turnieju piłki nożnej o mistrzostwo policjantów woj. zachodniopomorskiego.
Do ustalenia składu i kierowania drużyną upoważnia Andrzeja Czupryniaka.

U C H W A Ł A Nr 35/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego wyraża zgodę na postawienie domku letniskowego spełniającego wymogi budowlane, do dyspozycji Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP Szczecinek na zasadach zapisanych w wypracowanym, w późniejszym terminie porozumieniu.

U C H W A Ł A Nr 36/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego zobowiązuje Biuro ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego do przygotowania wzoru wezwania do zapłaty zaległych należności oraz ustalenia należności terminowych. Ponadto zobowiązuje Biuro do przekazania wzoru wezwania i wykazu należności terminowych do wszystkich Zarządów Terenowych województwa zachodniopomorskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *