Menu Zamknij

Uchwały nr 25-30/2010

W dniu 20.12.2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego, na którym podjęto Uchwały 25-30/2010.

U C H W A Ł A Nr 25/10 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić algorytm postępowania wypracowany przez przedstawicieli Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego i stronę służbową Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie dot. zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszy Policji woj. zachodniopomorskiego.

U C H W A Ł A Nr 26/10 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić decyzję nr 10/10 Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego z dnia 17.11.2010 r. o dofinansowaniu wyprodukowania kalendarza policyjnego na rok 2011 w kwocie 2.000 zł (2.400 zł brutto).

U C H W A Ł A Nr 27/10 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić decyzję nr 11/10 Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego z dnia 17.11.2010 r. o powołaniu administratora ośrodka szkolno – wypoczynkowego „KROKUS” w Unieściu, w osobie kol. Andrzeja Cioka Wiceprzewodniczącego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego z zakresem obowiązków.

 U C H W A Ł A Nr 28/10 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wystąpić z pytaniem do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, na jakiej podstawie Premier RP wstrzymał w stosunku do policjantów realizację ustawy waloryzacyjnej płac w sferze budżetowej, w latach 2009, 2010 i 2011 r.

 U C H W A Ł A Nr 29/10 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zobligować Zarząd Główny NSZZ Policjantów o ustalenie ile obecnie jest wakatów na stanowiskach policyjnych (prewencja, służby kryminalne), jakie to powoduje dodatkowe obciążenie policjantów.

U C H W A Ł A Nr 30/10 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wystąpić z wnioskiem do Zarządu Głównego o rezygnację z członkostwa NSZZ Policjantów w EuroCopie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *