Menu Zamknij

Szczyt hipokryzji

24 stycznia 2014 roku w trzecim czytaniu Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1497, 1975 i 1975-A). W końcowym głosowaniu za przyjęciem ustawy w całości było 271 posłów, 173 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Wcześniej rozpatrywane były dwa niezwykle istotne wnioski mniejszości, złożone przez wiceprzewodniczącego sejmowej komisji spraw wewnętrznych posła Artura Ostrowskiego (SLD). Za wnioskiem o pozostawienie zasiłku chorobowego żołnierzy i funkcjonariuszy w wysokości 100 % głosowało 205 posłów, 237 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Z kolei za wnioskiem, by zasiłek chorobowy wynosił 80 % dopiero po przekroczeniu 14 dni pobytu na zwolnieniu lekarskim było 207 posłów, 234 głosowało przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Nie pomogło tłumaczenie, że zwłaszcza drugi z wniosków wychodzi naprzeciw pewnemu kompromisowi, a reprezentujący na posiedzeniu MSW wiceminister Rakoczy zarekomendował odrzucenie wniosku. Teraz ustawa trafi do Senatu. Podczas obrad posłanka Krystyna

Łybacka apelowała, by zastanowić się w Senacie nad choćby kilkudniowym okresem ochronnym. Zauważyła, że ustawa jest niezwykle trudna, gdyż zrównuje system zasiłków chorobowych funkcjonariuszy z systemem powszechnym, niemniej istnieje szansa na przyjęcie kompromisu.

W odróżnieniu od drugiego czytania w dniu 22 stycznia, kiedy to na galerii sejmowej przebywało niemal stu umundurowanych funkcjonariuszy, tym razem na galerii było pusto. Jak informowaliśmy wcześniej, 23 stycznia o 16.30 wiceszef Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn poinformował telefonicznie Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów Grzegorza Nemsa, że nie ma zgody na wejście przedstawicieli FZZSM na galerię również 24 stycznia, gdyż przy drugim czytaniu klaszcząc naruszyli zarządzenie Marszałka Sejmu. Następnie ok. godziny 20.00 szef Kancelarii Sejmu Lech Czapla również telefonicznie zaprosił przewodniczących organizacji tworzących Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych na spotkanie z Marszałek Sejmu. Do spotkania tego doszło 24 stycznia tuż przed godziną 9.00 (o 9.00 rozpoczynały się obrady Sejmu), a ze strony FZZSM wzięli w nim udział Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Grzegorz Nems i Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Zbigniew Głodowski. W trakcie spotkania Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz poinformowała reprezentantów FZSZSM, że jest zgoda na wejście do Sejmu reprezentantów Federacji, gdy tymczasem wszyscy zgłoszeni wcześniej pisemnie do Kancelarii Sejmu zostali oficjalnie powiadomieni o braku zgody. Trudno nazwać takie postępowanie inaczej niż szczytem hipokryzji. Widzimy też, jak wygląda dialog społeczny w wykonaniu rządzącego ugrupowania.

Wnioski, jak pisaliśmy wcześniej, są oczywiste i muszą przełożyć się na decyzje funkcjonariuszy, żołnierzy, członków ich rodzin, emerytów i rencistów przy kolejnych wyborach. Nie ma i nie może być zgody na takie traktowanie służb mundurowych. Jako NSZZ Policjantów i Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych będziemy nadal podejmować wszelkie możliwe i przewidziane prawem działania, w tym w przypadku podpisania ustawy o L-4 w przyjętym obecnie przez Sejm kształcie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (ustawa ewidentnie dyskryminuje żołnierzy i funkcjonariuszy w porównaniu z innymi grupami zawodowymi) oraz odsyłanie do Premiera jego listu do funkcjonariuszy i żołnierzy z 25 czerwca 2010 roku. Widzimy dzisiaj, ile warte są zapewnienia zawarte w tym liście.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

P.S. W najbliższym czasie zbierze się Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która ustali harmonogram dalszych działań w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej. Zostanie także przesłana informacja, jak w sprawie L-4 głosowali posłowie poszczególnych ugrupowań i okręgów wyborczych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *