Menu Zamknij

Spotkanie przedstawicieli Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

KOMUNIKAT

W dniu 24 września 2013 roku na terenie Sejmu RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego z reprezentantami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Ze strony Klubu Parlamentarnego PSL w spotkaniu udział wzięli:
–  poseł Jan Bury – Przewodniczący Klubu;
– poseł Mirosław Pawlak –  Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Sejmu RP;
– poseł Zbigniew Sosnowski –Zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych;
– poseł Zbigniew Włodkowski – Zastępca Klubu,
– senator – Andżelika Możdżanowska;

Ze strony FZZ SM w spotkaniu uczestniczyli:
– Grzegorz Nems – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
– Józef Partyka – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
– Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG;
– Czesław Tuła- Przewodniczący ZG NSZZ FiPW;
– Krzysztof Hetman- Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;
–  Jarosław Nowak – Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”.

Podczas spotkania przedstawiciele FZZSM poinformowali o przyczynach i postulatach prowadzonej akcji protestacyjnej oraz zrelacjonowali przebieg dotychczasowych prac nad projektem ustawy ws. zwolnień lekarskich funkcjonariuszy. Zaprezentowano stanowisko Federacji w tej kwestii oraz przedstawiono szereg argumentów przemawiających za odrzuceniem projektu. Zwrócono uwagę, że przyjęcie projektu ustawy przez parlament w obecnym kształcie, zmierza de facto do likwidacji odrębnego systemu dla służb mundurowych. W ocenie Federacji, proponowane rozwiązania spowodują, że funkcjonariusze znajdą się w gorszej sytuacji niż pracownicy korzystający z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy. Funkcjonariusze nie będą mieli płatnych nadgodzin ani ekwiwalentu za służbę w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne.

Ponadto podniesiono kwestię zamrożenia płac w służbach mundurowych, przeznaczania środków z wakatów na bieżące funkcjonowanie służb oraz przedstawiono dane dotyczące zwiększonej liczby zwolnień ze służby w formacjach podległych MSW w latach 2010 – 2012, wskazujące na dodatkowe wydatki z budżetu wynikające z forsowania przez rząd niekorzystnych dla funkcjonariuszy rozwiązań.

Podczas spotkania wyrażono sceptycyzm co do realności zawartego w projekcie ustawy ws. L-4 rozwiązania przewidującego wypłatę dodatkowych nagród dla funkcjonariuszy pełniących służbę za osoby nieobecne z powodu choroby.  Przedstawiciele FZZ SM poinformowali o propozycji 90-dniowej karencji, w toku której uposażenie funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim pozostawałoby pełnopłatne oraz rozwiązaniach polegających na uszczelnieniu obecnego systemu.

Odnosząc się do wypowiedzi reprezentantów Federacji, poseł Jan Bury zadeklarował, że Klub Parlamentarny PSL zaprosi Minister Spraw Wewnętrznych na najbliższe posiedzenie Klubu. Celem tego spotkania będzie zapoznanie się ze stanowiskiem MSW i przedstawienie własnych propozycji w kwestii przedmiotowego projektu ustawy.

Za Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych:
Marcin Kolasa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *