Menu Zamknij

Decyzje Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

W dniu dzisiejszym obradował Komitet Protestacyjny, w którego skład wchodzi Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego kol. Marian Marian Boguszyński na posiedzenia podjęto decyzje co do Pikiety w dniu 27.08.2013 roku pod Sejmem.

Decyzja nr 1/2013
Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, powołany uchwałami nr. 30 i 31/VI/2013 ZG NSZZ P, postanawia o udziale Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w pikiecie pod Sejmem RP w dniu 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 9.00 wraz z innymi związkami zawodowymi reprezentowanymi w Federacji Związków Zawodowych Słub Mundurowych..

Decyzja nr 2/2013
Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, powołany uchwałami nr 30 i 31/VI/2013 ZG NSZZ P, postanawia o udziale Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w pikiecie pod Ministerstwem Spraw Wewnetrznych, a następnie przemarszu i pikiecie pod Sejmem RP..

Decyzja nr 21/VI/2013
Prezydium ZG NSZZ Policjantów, upoważnia wiceprzewodniczących ZG NSZZ Policjantów Tomasza Krzemieńśkiego i Marka Osiejewskiego do złożenia i podpisania w imieniu NSZZ Policjantów urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad rządowym projektem..

{joomplucat:30 limit=400|columns=4}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *