Menu Zamknij

Postępowanie kwalifacyjne na stanowisko Komemdanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

W dniu 19 czerwca 2013 roku w Komendzie Głównej Policji przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Przewodniczący komisji Pan nadinsp. Krzysztof Gajewski I Zastępca Komendanta Głównego Policji zaprosił za pośrednictwem Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów kol. Grzegorza Nemsa Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. zachodniopomorskiego kol. Mariana Boguszyńskiego do uczestnictwa w charakterze obserwatora, w pracy komisji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *