Menu Zamknij

W Ryni obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów

W dniach 12-13 czerwca 2013 roku w miejscowości Ryni obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów, w której Zarzad Wojewódzki NSZZ P reprezentowali kol. Marian Boguszyński kol. Marek Zegadłowicz oraz kol. Leszek Kamiński. W trakcie posiedzenia zatwierdzono decyzje Prezydium ZG oraz przyjęto uchwałę o rozpoczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej w związku z przyjęciem rządowego projektu ws. L-4 bez konsultacji ze związkami zawodowymi .

W celu właściwego koordynowania działań protestacyjnych Zarząd Główny NSZZ Policjantów powołał komitet protestacyjny, w którego skład wszedł Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego kol. Marian Boguszyński. Zgodnie z &38 ust . 3 Statutu NSZZ Policjantów, w czasie akcji protestacyjnej oflagowuje się siedziby jednostek Policji oraz oznakowane pojazdy służbowe, co stanowić będzie pierwszą widoczną oznakę prowadzenia akcji . W dniu 24 czerwca w Warszawie przewidywana jest konferencji prasowa dla mediów ogólnopolskich. Stosownie do wcześniejszych decyzji Prezydium ZG , do wszystkich klubów poselskich i parlamentarnych zostało skierowane pismo z prośbą o spotkanie na temat zmian w ustawie pragmatycznych służb mundurowych i sytuacji budżetowej Policji.

Zarząd Główny przyjął treść porozumienia Komendanta Głównego Policji z ZG NSZZ Policjantów zawartego w trybie art. 9 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. /Porozumienie w załączeniu/ Zarząd Główny wytypował trzech przedstawicieli do zespołu służbowo – związkowego, który przygotować ma treść porozumienia o współpracy między Komendantem Głównym Policji a Zarządem Głównym NSZZ Policjantów. Podczas obrad Zarządu Głównego miało miejsce spotkanie członków ZG z Komendantem Głównym Policji nadinsp. markiem Działoszyńskim, któremu towarzyszyli Dyrektor Finansów KGP . p. Eliza. Wójcik, Zastępca Dyrektora Gabinetu KGP insp. Tomasz Szankin i rzecznik prasowy KGP insp. Mariusz Sokołowski . W trakcie wystąpienia Komendant Główny Policji odniósł się do zadanych pytań oraz uwag i zastrzeżeń co do funkcjonowania Policji.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez KGP i ZG NSZZ Policjantów od dnia 1 lipca 2013 roku zostanie uruchomione 30 mln złotych na wzrost dodatków służbowych dla policjantek i policjantów.

Informacje o pozostałych uchwałach i decyzjach Zarządu Głównego NSZZ P zostaną zamieszczone wkrótce.

Treść porozumienia Komendanta Głównego Policji z ZG NSZZ Policjantów zawartego w trybie art. 9 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 {joomplucat:20 limit=400|columns=4}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *