Menu Zamknij

Stanowisko ws. projektu ustawy o komisjach lekarskich

Stanowisko ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

dot. projektu ustawy o komisjach lekarskich

W ocenie ZW w Szczecinie projekt ustawy o komisjach lekarskich należy odrzucić w całości, jako niekonstytucyjny i jednocześnie sprzeczny z przedwyborczymi obietnicami obecnego Rządu o niezbywalnych prawach policjantów do odejścia na emeryturę na dotychczasowych zasadach. Projekt narusza zasadę praw nabytych funkcjonariuszy pozostających od wielu lat w służbie, „zmieniając zasady gry w trakcie jej trwania” przezwprowadzanie rozwiązań tylko i wyłącznie zainicjowanych przez twórcę projektu. Nasuwa się pytanie, czy w ogóle jest to korzystne finansowo dla budżetu państwa, oprócz korzyści politycznej. Na pewno godzi to w ugruntowany dla funkcjonariuszy przywilejodejścia z niełatwej służby na emeryturę na podstawie dyspozycji przywileju, który ich motywował w dniu przyjęcia do służby. Oczywiście rozumiemy konieczność dostosowywania przepisów do zmieniających się warunków życia, norm społecznych, postępu i innych uwarunkowań, ale czy przez to należy rozumieć pozbawianie funkcjonariuszy wszelkich uprawnień, które nie dotyczą obszaru pracy w sektorze cywilnym. Służba w Policji to nie jest zwykły stosunek pracy, to przede wszystkim służba, inny wymiar świadczenia pracy. Wszystko co określa służbę jest w określone rocie ślubowania, której założenia każdy Policjant na co dzień realizuje niemalże we wszystkich obszarach. Każdy policjant naraża swoje życie i zdrowie dla dobra służby, a z doświadczenia wiadomo, że bardzo często to narażenie odnosi skutek w postaci trwałej choroby.

Natomiast w efekcie policjanci są ofiarami systemu w którym pracują i muszą wręcz „walczyć” o swoje uprawnienia. Ponadto w nowym projekcie cytowanej ustawy mogą zostać naruszone także prawa nabyte emerytów i rencistów policyjnych, którzy otrzymali należne prawo do podwyższenia emerytury z tytułu orzeczenia choroby mającej związek ze służbą.

Stoimy na stanowisku, że podstawowe regulacje i zmiany w przytoczonych przepisachmogą dotyczyć jedynie funkcjonariuszy wstępujących do służby po wejściu tych przepisów w życie. Takie zmiany mogą bowiem mieć także wpływ na ich decyzje o wstąpieniu do służby.

 

Zarząd Wojewódzki

NSZZ Policjantów

woj. zachodniopomorskiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *