Komunikat ze spotkania Forum Dialogu Społecznego

6 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. W spotkaniu wzięły udział związki zawodowe służb mundurowych i pracowników cywilnych formacji podległych MSW, a także kierownictwo MSW oraz komendanci Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. W charakterze obserwatorów udział wzięli również wiceminister sprawiedliwości oraz przedstawiciel ZG NSZZ Funkcjonariuszy..

Czytaj więcej: Komunikat ze spotkania Forum Dialogu Społecznego

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Przewodniczący,

nawiązując do poprzedniej korespondencji uprzejmie informuję, że do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych na wystąpienie Rzecznika. Po zapoznaniu się z jej treścią z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich...

Projekt rozporządzenia w sprawie miejscowości, w których orzekają Składy orzekające Centralnej Komisji Lekarskiej

Projekt rozporządzenia w sprawie miejscowości, w których orzekają Składy orzekające Centralnej Komisji Lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wenwnętrznych

 

Cała treść pisma

Decyzja nr 1/2015 Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny NSZZ Policjantów, powołany uchwałami nr 30/VI/2013 i 31/VI/2013 Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, postanawia przeprowadzić pikietę protestacyjną w dniu 23 lipca 2015 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów..

Cała treść pisma - strona 1   |   Cała treść pisma - strona 2

Czytaj więcej: Decyzja nr 1/2015 Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów

30 milionów dla Policjantów

10 czerwca 2015 roku Zespół Negocjacyjny ZG NSZZ Policjantów wziął udział w spotkaniu z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Krzysztofem Gajewskim, któremu towarzyszyli również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, Dyrektor Biura Finansów KGP Sylwia Mikos i Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do Kontaktów ze Związkami Zawodowymi insp. Tomasz Szankin..

Czytaj więcej: 30 milionów dla Policjantów

Oferty dla policjantów i pracowników Policji
 

                          

                                                                                                                                                              

                         

Galeria zdjęć

Statystyki odwiedzin

DzisiajDzisiaj84
WczorajWczoraj712
W tym tygodniuW tym tygodniu84
W tym miesiącuW tym miesiącu24631
Statystyki odwiedzinStatystyki odwiedzin1385878

Najnowsze posty

  • Brak postów do publikacji.

Polityka prywatności